Úcta k životu

Úcta k životu

 

 

Projekt
Úcta k Životu - Základ pro demokratickou kulturu
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se zaměřuje na principy demokratické kultury. Zabývá se především rozvojem kompetencí, které se projevují v oblasti osvojování znalostí a kritického porozumění, dovedností a upevňování hodnot a postojů. Naším základním mottem je Úcta k životu.

Název: ÚCTA K ŽIVOTU - ZÁKLAD PRO DEMOKRATICKOU KULTURU
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255
Cílová skupina: 1. i 2. stupeň ZŠ + první dva ročníky SŠ/SOŠ/SOU

Kontakt: Mgr. Vít Pospíšil, vpospisil@kam.cz

Filosofie projektu

Společnost, která má budoucnost

„Takový bude příští věk, jak budou vychováni jeho příští občané“, říká Komenský ve své Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Dobrou společnost nelze vytvořit bez dobrých jedinců, resp. občanů. V tomto projektu tedy půjde o takovou výchovu, která člověka povede k ohledu na dobro celku společnosti. Jak?

Lidskou společností hýbe sedm klíčových hybatelů (které se mimochodem kryjí se sedmerem „věcí lidských“ v projektu Komenský 2020). Tyto hybné momenty tvoří obsahovou osnovu projektu:

  1. Politika (vláda)
  2. Media (jazyk)
  3. Byznys (podnikavost)
  4. Spiritualita (náboženství)
  5. Vzdělávání (výchova)
  6. Kultura (umění)
  7. Rodina (vztahy)

Projekt je založen na principu pozitivní motivace skrze tzv. morální imaginaci. Resp. nechceme primárně poukazovat no to, co je ve společnosti špatně, ale naopak probouzet představivost v dobrém: Jak by vypadala politika, která by byla skutečně dobrá? Jak vypadají skutečně dobrá media? Dobré podnikání? Dobré náboženství? Dobré vzdělání? Dobrá kultura? Dobrá rodina? Pod přívlastkem „dobrý“ máme na mysli, funkční, prospívající nebo životný, a to pro jedince i celek.

Zásadní tezí projektu je, že společnost, která má budoucnost stojí na dobré politice, dobrých médiích, dobrém podnikání atd. Žáci tedy budou vedeni k tázání a hledání odpovědí na otázky, jaká politika má budoucnost, jaká media mají budoucnost, jaké způsoby podnikání, jaké formy náboženství apod.

EU MŠMT
Metodiky

 

 

 

Metodiky

Vzdělávací program pro 1. - 2. ročník základních škol

Tématická oblast Název lekce Metodika Prezentace Video 1 Video 2 Pracovní listy Pracovní sešity pro žáky
Vzdělanost Svět kolem nás
Vzdělanost Seznamte se s Komenským Komenský: Jak udělat svět lepší?
Rodina Rodina, která drží při sobě
Vláda Naše třídní království Jaký král takové království
Vláda Naše třídní království, třídní role Jaký král takové království
Víra Vánoce a Velikonoce jako jeden příběh
Média Nenech se oklamat
Umění O kráse, tvořivosti a motýlech
Podnikavost Žádný učený z nebe nespadl

Křesťanská akademie mladých, z.s. | Emila Pajurka 142 | 739 11 Frýdlant nad Ostravicí | Tel.: 735 192 152 | E-mail: olp@kam.cz | 2019

KAM, z.s.