Úcta k životu

Úcta k životu

 

 

Projekt
Úcta k Životu - Základ pro demokratickou kulturu
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se zaměřuje na principy demokratické kultury. Zabývá se především rozvojem kompetencí, které se projevují v oblasti osvojování znalostí a kritického porozumění, dovedností a upevňování hodnot a postojů. Naším základním mottem je Úcta k životu.

Název: ÚCTA K ŽIVOTU - ZÁKLAD PRO DEMOKRATICKOU KULTURU
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255
Cílová skupina: 1. i 2. stupeň ZŠ + první dva ročníky SŠ/SOŠ/SOU

Kontakt: Bc. Vít Pospíšil, vpospisil@kam.cz

Filosofie projektu

Společnost, která má budoucnost

„Takový bude příští věk, jak budou vychováni jeho příští občané“, říká Komenský ve své Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Dobrou společnost nelze vytvořit bez dobrých jedinců, resp. občanů. V tomto projektu tedy půjde o takovou výchovu, která člověka povede k ohledu na dobro celku společnosti. Jak?

Lidskou společností hýbe sedm klíčových hybatelů (které se mimochodem kryjí se sedmerem „věcí lidských“ v projektu Komenský 2020). Tyto hybné momenty tvoří obsahovou osnovu projektu:

  1. Politika (vláda)
  2. Media (jazyk)
  3. Byznys (podnikavost)
  4. Spiritualita (náboženství)
  5. Vzdělávání (výchova)
  6. Kultura (umění)
  7. Rodina (vztahy)

Projekt je založen na principu pozitivní motivace skrze tzv. morální imaginaci. Resp. nechceme primárně poukazovat no to, co je ve společnosti špatně, ale naopak probouzet představivost v dobrém: Jak by vypadala politika, která by byla skutečně dobrá? Jak vypadají skutečně dobrá media? Dobré podnikání? Dobré náboženství? Dobré vzdělání? Dobrá kultura? Dobrá rodina? Pod přívlastkem „dobrý“ máme na mysli, funkční, prospívající nebo životný, a to pro jedince i celek.

Zásadní tezí projektu je, že společnost, která má budoucnost stojí na dobré politice, dobrých médiích, dobrém podnikání atd. Žáci tedy budou vedeni k tázání a hledání odpovědí na otázky, jaká politika má budoucnost, jaká media mají budoucnost, jaké způsoby podnikání, jaké formy náboženství apod.

EU MŠMT
Metodiky

 

 

 

Metodiky

Vzdělávací program pro 8. - 9. ročník základních škol

Kompletní metodika ke stažení


Tématická oblastNázev lekceMetodikaPrezentaceVideo 1Video 2Pracovní listy
Podnikavost Podnikání, které má budoucnost: win-win
Umění Vnímám krásu, tvořím krásu
Média Média užitá a zneužitá Jak si neubližovat mobilem
Rodina Rodina, která má budoucnost: odpuštění
Politika Centrum securitatis: vzácnost demokracie Druhá šance
Vzdělání Škola, která má budoucnost: "dílna lidskosti"
Spiritualita Náboženství: kořeny, tradice, civilizace Jak se vyznat v náboženstvích? Proč respektovat víru druhých?
Umění extra Dotek krásy: příroda

Křesťanská akademie mladých, z.s. | Emila Pajurka 142 | 739 11 Frýdlant nad Ostravicí | Tel.: 735 192 152 | E-mail: olp@kam.cz | 2019

KAM, z.s.